Štítky Výsledky vzdělávání

Hurá na prázdniny

Přiblížil se závěr školního roku 2013/2014. A rok to byl velmi úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolní činností, zúčastnili se mnoha soutěží, uměleckých vystoupení, olympiád, sportovních závodů a získali ocenění v rámci okresu i kraje. …text pokračuje


Projekt CLoSE

V loňském školním roce se žáci 4. ročníku (letošní páťáci) zúčastnili  mezinárodních výzkumů TIMSS a PIRLS 2011, které zjišťují úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků 4. ročníků ve více než 60 zemích celého světa. Výzkum byl realizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

…text pokračuje


Testy SCIO v 7. a 3. třídě

V dubnu absolvovali žáci 7. třídy srovnávací testy SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky, které určitě potěší žáky, učitele i rodiče,  si můžete prohlédnout ZDE.

…text pokračuje


Celostátní ověřování výsledků žáků 5. a 9. tříd

Na přelomu května a června tohoto roku proběhlo celostátní ověřování výsledků žáků 5. a 9. tříd. Jde o projekt, jehož plný název zní „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“. Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce.

…text pokračuje