Archiv pro Leden, 2016

Krásné Tajemství…

Každý máme nějaké tajemství, nosíme je v sobě, někdy kousek prozradíme….. Ale to naše Tajemství, bylo prozrazeno celé. Ten, kdo by nevěděl o co jde, vysvětlím. V úterý se ve školní družině odehrálo divadelní představení s názvem Tajemství. Vše, od napsání scénáře až po samotné herecké výkony, bylo v režii čtyř skvělých hereček, vašich spolužaček – Kateřiny Janečkové, Kristýny Kuncové, Anežky Prokopové a Anety Joklové.
…text pokračuje


DÚ: oslava, poděkování

titulPrávě takové zadání našli žáci 1. třídy na tabuli ráno ve čtvrtek 28. ledna. Žádné čtení, žádné psaní…

Proč mají plnit úkol oslava, moc dlouho přemýšlet nemuseli. Vždyť je dnes jejich slavný den: připravili si pro rodiče, prarodiče a sourozence besídku, na které dostanou první vysvědčení. A pokud bude pěkné, bude co slavit… …text pokračuje


Informace MŠ

V pondělí 1. února jedeme s dětmi do KD v Bystřici n. P. na muzikál „Princezna ze mlejna“.
Odjezd: v 8.00 hodin
Sraz dětí v mat. škole: do 7.40 hodin
Vybíráme 25,-Kč na vstupné, autobus bude hrazen ze SRPŠ.


2. místo pro děti školní družiny

Školní družina na 1. stupni se zapojila jako každoročně do soutěže „Strom roku“, kterou již tradičně pořádá ZŠ Zvole. Letošní téma již 16. ročníku znělo „ Strom a jeho stín“.

Dlouho jsme přemýšleli, jak tento námět ztvárnit. Nakonec jsme využili různé výtvarné techniky – např.: malba akvarelovými barvami, otisky korku, muchláž, frotáž, kresba přes „kopírák“ a práce s krepovým papírem. Výsledné dílko jsme nazvali „Strom a jeho věrný kamarád“.

…text pokračuje


Sympatický komentář na našich stránkách

Potěšil nás komentář čtenáře příspěvku o bádání našich žáků – Jakýsi kámen tam je…

Zaujala mě vaše aktivita v rámci historických poznání oblasti mého rodiště. Pocházím totiž z obce Strážek. Žil jsem tam v letech 1956 až 1971, kdy jsem se s rodiči přestěhoval do Tišnova. Moc si vaši činnosti vážím.
Vzpomínám si na p. učitelku Palečkovou,která nám předčítala z kroniky (její manžel-také učitel-byl kronikář).Byl jsem v letech vašich svěřenců. Nejvíce mě zaujala příhoda, která měla vazbu na smírčí kámen umístěný a vlastně dnes o kus přemístěný v terase pod kinem.
Moc bych stál o oživení příběhů, třeba v elektronické podobě. Pokud můžete pomoci, budu vděčný.

S pozdravem L. Vítkovič

…text pokračuje


Ať žije dějepis aneb Lucemburkové v našich dějinách

Dne 18. ledna 2016 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády ve Žďáru nad Sázavou. Zúčastnili se ho tři žáci naší školy -Králová A., Šmerdová V., Vrbka J., kteří uspěli v kole školním. Nejlepší znalosti o životě i době slavných panovníků z rodu Lucemburků prokázala Adéla Králová z 8. třídy. Z celkového počtu 49 účastníků skončila na velmi pěkném 7. místě a postoupila do krajského kola.

Ádi tímto gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!


Jsem online

Tak se jmenuje program primární prevence, se kterým k nám – do 9. třídy – dne 5.1.2016 přijeli z Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Připravené aktivity byly založeny na zdůraznění výhod, ale hlavně nebezpečí, které na nás mohou číhat na internetu. …text pokračuje