Štítky Zápis do školy

Zápis k základnímu vzdělávání

Aktualizace 18. 3. 2020

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 se v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka uskuteční ve středu 1. dubna 2020 v době od 14 do 16.00 hodin v budově 1.stupně základní školy na sídlišti.

Zápis k základnímu vzdělávání se dne 1. 4. 2020 neuskuteční.

Dle pokynu MŠMT dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Rodiče vyplní formuláře, které buď obdrželi v mateřské škole nebo si je mohou vytisknout sami (viz barevná tlačítka níže), a doručí je škole v období 1.-30. 4. 2020.

Doklady mohou doručit jedním z následujících způsobů:

  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka č. p. 1,
  • osobně předají obálku s dokumenty v dopoledních hodinách hospodářce školy (po dohodě na tel. 775 561 737),
  • osobně řediteli školy v termínech, které budou zveřejněny do konce měsíce března,
  • e-mailem s elektronickým podpisem (naskenované, vlastnoručně podepsané) na adresu vedeni@zsdr.cz.

V případě nejasností kontaktujte ředitele školy telefonicky (tel. 775 561 738) v pracovní dny v době od 10 do 12 hodin.

…text pokračuje


Zápis do mateřské školy od 1. 9. 2019

Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 1. 9. 2019 se koná  v pondělí 13. května 2019 a  v úterý 14. května 2019 od 8 do 10 hodin a od 13 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu žádost o přijetí, rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Kritéria pro přijímání dětí …text pokračuje


Zápis k základnímu vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 se v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka uskuteční ve středu 3. dubna 2019 v době od 14 do 16.00 hodin v budově 1.stupně základní školy na sídlišti.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz, vyplněnou žádost o zápis k základnímu vzdělávání a zápisní list (ke stažení níže). …text pokračuje


Zápis do mateřské školy od 3. 9. 2018

Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 3. 9. 2018 se koná ve čtvrtek 3. května 2018 a v pátek 4. května 2018 od 8 do 10 hodin a od 14 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu žádost o přijetí, rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Kritéria pro přijímání dětí …text pokračuje


Informace k zápisu k základnímu vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 se v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka uskuteční ve středu 5. dubna v době od 14 do 15.30 hodin v budově 1. stupně základní školy na sídlišti.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz, vyplněnou žádost o zápis k základnímu vzdělávání a zápisní list (ke stažení níže).

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

…text pokračuje


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1.dubna do 30. dubna 2017. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Dolní Rožínka se bude konat ve středu 5. dubna.


Pozvánka k zápisu do 1. třídy

pozvanka16Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016-2017 se uskuteční ve středu 3. února 2016 v době od 13 hodin do 16 hodin v budově 1. stupně na sídlišti.
K zápisu je třeba donést žádost o zapsání dítěte, rodný list dítěte, vyplněný dotazník, který rodiče obdrží v pozvánce nebo si jej mohou vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.
…text pokračuje


Pozvánka na zápis dětí do 1. třídy

zapis2014Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014-2015 se uskuteční ve středu 5. února 2014 v době od 13 hodin do 16 hodin v budově 1. stupně na sídlišti.
K zápisu je třeba donést rodný list dítěte, vyplněný dotazník, který rodiče obdrží v pozvánce nebo si jej mohou vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu. …text pokračuje