Archiv pro Červen, 2014

Byli jsme ve Strážnici

V naší škole se dlouhodobě a systematicky zabýváme seznamováním dětí s regionálními folklorními tradicemi.  Každoročně připravují učitelé pro žáky 1.stupně projekt Lidový rok, jehož součástí je masopustní průvod, vynášení smrtky, příprava Velikonoc, čištění studánky, pálení čarodějnic i udržování vánočních zvyků.

…text pokračuje


Hurá na prázdniny

Přiblížil se závěr školního roku 2013/2014. A rok to byl velmi úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolní činností, zúčastnili se mnoha soutěží, uměleckých vystoupení, olympiád, sportovních závodů a získali ocenění v rámci okresu i kraje. …text pokračuje


Dopravní výchova ve školní družině

V průběhu měsíce dubna, května a června se žáci školní družiny na 1. stupni účastnili projektu s názvem „Děti v dopravním provozu“. Témata a s nimi spojené činnosti byla rozdělena do jednotlivých týdnů v měsíci.

Děti se naučily mnoha důležitým pravidlům používaných v každodenním životě – např.: Jak se chovat na ulici, na hřišti, na silnici, na chodníku. …text pokračuje


Už známe vítěze!

Účast naší školy byla oceněna. Obdrželi jsme stříbrnou medaili a stříbrný certifikát za aktivní účast v 1. ročníku celostátního sportovního projektu Česko sportuje – Olympijský víceboj 2014. Naše škola dosáhla 83% zapojení žáků.

Vyhlašujeme vítěze v jednotlivých kategoriích v rámci školy. …text pokračuje


Hrabata Mittrowští z Mitrovic a Nemyšle

V úterý měli žáci 4.-9. třídy ojedinělou možnost dozvědět se více o šlechtickém rodu, který se nejen výrazně zapsal do dějin Zámecké Rožínky, ale i celého našeho regionu. Přednášku, kterou doprovázel genius loci, vedl pan Dr. Jiří Šmíd společně s panem Karlem Skalníkem. …text pokračuje


Soutěže v zámecké školní družině

Také žáci ze zámecké školní družiny ukončili školní rok radostně a se zaujetím.

Tři dny soutěžili, zápasili se soupeřem, ale i sami se sebou. Získávali body za správnou trefu, za zboření hradu, za rychlost a hbitost prstů při odnosu hrášků a korálků bambusovými tyčinkami, …text pokračuje


Poděkování za sbírku

zivot detemI v letošním roce se žáci naší školy zapojili do charitativní sbírky Život dětem. V těchto dnech jsme za to obdrželi poděkování.


Jak jsme nespali po kamínkové polévce

„A paní učitelko, budeme někdy spát ve škole?“ „Někdy budeme.“

„Kdy už budeme spát ve škole?!?“ „Prostě někdy koncem června.“

Podobně nedočkavé otázky jsem od čtvrťáků dostávala celý školní rok. …text pokračuje