Archiv pro Srpen, 2014

Zahájení školního roku 2014-15

znakŠkolní rok 2014/2015 bude zahájen v pondělí 1. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby, aby si mohli zapsat rozvrh hodin.
Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 9 hodin.

V úterý 2. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno po 5. hodině (ve 12.05 hod.), ve 2. a 3. třídě po 4. hodině (v 11.20 hod.). Organizace prvních školních dnů prvňáčků bude upřesněna na slavnostním zahájení, kde rodiče rovněž obdrží všechny potřebné informace. …text pokračuje


Organizace vyučování v 1. třídě

  • 1. 9. Slavnostní přivítání v 9 hodin v učebně 1. třídy (budova na sídlišti)
  • 2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7:45 – 9:25 hod.)
  • 3. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7:45 – 10:25 hod.)

Po skončení vyučování dne 2. a 3. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou. …text pokračuje


Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 1. září 2014. Provoz MŠ je od 6.30 do 15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.


Informace školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 2. září. Zápisní lístky si vyzvednou žáci u vychovatelek v pondělí 1. září.

Provoz oddělení školní družiny pro žáky 1.-3. třídy v budově školy na sídlišti je od 6:45 hod., po vyučování od 11:20 hod. do 15 hod.

Oddělení pro žáky 4. a 5. třídy v budově školy na zámku je ráno v provozu od 7:15 hod., odpoledne do 14 hod.

Vnitřní řád školní družiny a směrnici o úplatě ve školní družině najdete v hlavním menu (Informace – Školní družina).