Štítky Environmentální výchova

Začalo to v 5 : 50 …….

A co vlastně začalo? No přeci exkurze do přečerpávající elektrárny Dlouhé Stráně a Ruční papírny Velké Losiny, kterou 18. října absolvovali žáci 8. a 9. třídy společně s vybranými žáky ZŠ Strážek.

I když se čas vstávání některým moc nezdál, všichni se v určenou dobu sešli na autobusovém nádraží Dolní Rožínka, kam pro nás přijel autobus. …text pokračuje


Putování k propadání

Se šesťáky a sedmáky jsme 5.10.2017 absolvovali přírodovědnou exkurzi do oblasti Moravského krasu, konkrétně Rudice. Přes počáteční nepřízeň počasí se exkurze vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných.

Všechny děti si akci plnou dojmů a zážitků pořádně užily. Nahlédly do tajů živé i neživé přírody, dokázaly nám a hlavně samy sobě, že je na ně spolehnutí a dokážou jeden druhému pomoci. …text pokračuje


Tonda obal na cestách

V pátek 29. září absolvovali děti v mateřské škole a žáci základní školy vzdělávací program Tonda obal na cestách. Cílem tohoto programu je naučit děti jak nakládat s odpady.

Děti v mateřské škole se seznámily se základními druhy odpadů (papír, plast, sklo, karton), naučily se jaké jsou barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a co do nich patří. …text pokračuje


Šesťáci na cestách

Tak máme za sebou první letošní akci – exkurzi ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí. Vyrazili jsme po šesté hodině ráno linkovým autobusem, ve „Velmezu“ navštívili supermarket Penny, kde jsme si nakoupili svačinky a o půl osmé už začínali náš program – Včely a ti druzí. …text pokračuje


Expedice Babyka byla úspěšná

Přinášíme reportáž z naší expedice. Jde o cestu na Karasín, do míst, kde byl před 7 lety zasazen strom javor babyka. A to bychom nebyli ti správní ochránci, kdybychom se nezajímali, jak se našemu javoru daří. Byla i taková období, kdy jsme si s lítostí říkali, nedaří se mu, neroste, nesílí, má zlomený vrchol, je slabý… vydrží zimu? Avšak z páteční cesty, 9. června jsme velice potěšeni. Naše babyka roste, sílí, je plna energie a života. S velkou radostí jsme ji zbavili kopřiv a trávy, která ji dusila. …text pokračuje


Putování ke studánce

Letošní zima se nechtěla velmi dlouho vzdát své vlády, a tak se nám poprvé stalo, že jsme se k „naší“ studánce chystali nadvakrát.

Nejdříve si žáci 1. – 3. třídy plánovali svůj výšlap na pátek 12. 5., ale po vydatné ranní spršce se rozhodli svoji túru raději odložit. Tak si aspoň tento den ve škole o významu vody pro lidstvo povídali a nechyběl ani každoroční poslech skladby Bohuslava Martinů Otvírání studánek.

…text pokračuje


Rudické propadání

Víte, jak se pálilo dřevěné uhlí a jak vypadala pec na výrobu železa? Umíte poznat vápenec? Jedli jste někdy pomazánku ochucenou vlastnoručně na louce natrhanými bylinkami? Znáte metu jeskynní?

To všechno a ještě mnohem více se dozvěděli, vyzkoušeli a zažili sedmáci a osmáci na přírodovědné exkurzi. …text pokračuje


Podzimní vycházka

Poslední školní den před podzimními prázdninami žáci 1. stupně každoročně věnují podzimním slavnostem. Letos jsme se rozhodli užít si toto vybarvené roční období a uskutečnit podzimní vycházku ke studánce do Jiviny. Kromě pozorování přírody jsme se také chtěli přesvědčit, jaká je naše studánka na podzim.

…text pokračuje