Štítky Environmentální výchova

Strom, který se jmenuje Javor babyka

Už to není žádný slabý proutek, je to zdatný, krásně vzrostlý mladý strom, plný života.

Pro toho, kdo neví, malé vysvětlení. Naše škola vysadila před pár lety v lesoparku Karasín stromek, Javor babyku, který chodíme každoročně opatrovat a pečovat o něj. Tentokrát vyšla řada na žáky 5. třídy.  A jak ten náš výlet, exkurze probíhala, to už za mě napsali samotní páťáci. …text pokračuje


Poděkování sběračům papíru

Děkujeme všem, kteří odevzdali starý papír do sběru, který pořádala naše škola. Odevzdali jsme zhruba 1000 kg starého papíru.

Starý papír, plechovky od nápojů a víčka od plastových lahví je možné odevzdávat i nadále panu školníkovi Z. Peňázovi.


Sběr papíru – 23. a 24. května

Základní škola uspořádá ve dnech 23. a 24. května sběr papíru. Výtěžek akce bude použit na financování aktivit, které škola pořádá nad povinný rámec vzdělávání (kulturní akce, sportovní akce, soutěže, …). Sběr probíhá v rámci soutěže škol, jejíž organizátorem je společnost Naja servis spol. s. r.o. v Dolní Rožínce.

Papír je nutno odevzdat roztříděný (zvlášť karton, zvlášť ostatní papír – noviny, časopisy,…) ve svázaných balíčcích. Papír vybírá v budově školy na zámku školník pan Zdeněk Peňáz. Do akce se mohou zapojit žáci, ale i ostatní obyvatelé.

 


Začalo to v 5 : 50 …….

A co vlastně začalo? No přeci exkurze do přečerpávající elektrárny Dlouhé Stráně a Ruční papírny Velké Losiny, kterou 18. října absolvovali žáci 8. a 9. třídy společně s vybranými žáky ZŠ Strážek.

I když se čas vstávání některým moc nezdál, všichni se v určenou dobu sešli na autobusovém nádraží Dolní Rožínka, kam pro nás přijel autobus. …text pokračuje


Putování k propadání

Se šesťáky a sedmáky jsme 5.10.2017 absolvovali přírodovědnou exkurzi do oblasti Moravského krasu, konkrétně Rudice. Přes počáteční nepřízeň počasí se exkurze vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných.

Všechny děti si akci plnou dojmů a zážitků pořádně užily. Nahlédly do tajů živé i neživé přírody, dokázaly nám a hlavně samy sobě, že je na ně spolehnutí a dokážou jeden druhému pomoci. …text pokračuje


Tonda obal na cestách

V pátek 29. září absolvovali děti v mateřské škole a žáci základní školy vzdělávací program Tonda obal na cestách. Cílem tohoto programu je naučit děti jak nakládat s odpady.

Děti v mateřské škole se seznámily se základními druhy odpadů (papír, plast, sklo, karton), naučily se jaké jsou barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a co do nich patří. …text pokračuje


Šesťáci na cestách

Tak máme za sebou první letošní akci – exkurzi ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí. Vyrazili jsme po šesté hodině ráno linkovým autobusem, ve „Velmezu“ navštívili supermarket Penny, kde jsme si nakoupili svačinky a o půl osmé už začínali náš program – Včely a ti druzí. …text pokračuje


Expedice Babyka byla úspěšná

Přinášíme reportáž z naší expedice. Jde o cestu na Karasín, do míst, kde byl před 7 lety zasazen strom javor babyka. A to bychom nebyli ti správní ochránci, kdybychom se nezajímali, jak se našemu javoru daří. Byla i taková období, kdy jsme si s lítostí říkali, nedaří se mu, neroste, nesílí, má zlomený vrchol, je slabý… vydrží zimu? Avšak z páteční cesty, 9. června jsme velice potěšeni. Naše babyka roste, sílí, je plna energie a života. S velkou radostí jsme ji zbavili kopřiv a trávy, která ji dusila. …text pokračuje