Štítky Environmentální výchova

Sběr papíru – 23. a 24. května

Základní škola uspořádá ve dnech 23. a 24. května sběr papíru. Výtěžek akce bude použit na financování aktivit, které škola pořádá nad povinný rámec vzdělávání (kulturní akce, sportovní akce, soutěže, …). Sběr probíhá v rámci soutěže škol, jejíž organizátorem je společnost Naja servis spol. s. r.o. v Dolní Rožínce.

Papír je nutno odevzdat roztříděný (zvlášť karton, zvlášť ostatní papír – noviny, časopisy,…) ve svázaných balíčcích. Papír vybírá v budově školy na zámku školník pan Zdeněk Peňáz. Do akce se mohou zapojit žáci, ale i ostatní obyvatelé.

 


Začalo to v 5 : 50 …….

A co vlastně začalo? No přeci exkurze do přečerpávající elektrárny Dlouhé Stráně a Ruční papírny Velké Losiny, kterou 18. října absolvovali žáci 8. a 9. třídy společně s vybranými žáky ZŠ Strážek.

I když se čas vstávání některým moc nezdál, všichni se v určenou dobu sešli na autobusovém nádraží Dolní Rožínka, kam pro nás přijel autobus. …text pokračuje


Putování k propadání

Se šesťáky a sedmáky jsme 5.10.2017 absolvovali přírodovědnou exkurzi do oblasti Moravského krasu, konkrétně Rudice. Přes počáteční nepřízeň počasí se exkurze vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných.

Všechny děti si akci plnou dojmů a zážitků pořádně užily. Nahlédly do tajů živé i neživé přírody, dokázaly nám a hlavně samy sobě, že je na ně spolehnutí a dokážou jeden druhému pomoci. …text pokračuje


Tonda obal na cestách

V pátek 29. září absolvovali děti v mateřské škole a žáci základní školy vzdělávací program Tonda obal na cestách. Cílem tohoto programu je naučit děti jak nakládat s odpady.

Děti v mateřské škole se seznámily se základními druhy odpadů (papír, plast, sklo, karton), naučily se jaké jsou barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a co do nich patří. …text pokračuje


Šesťáci na cestách

Tak máme za sebou první letošní akci – exkurzi ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí. Vyrazili jsme po šesté hodině ráno linkovým autobusem, ve „Velmezu“ navštívili supermarket Penny, kde jsme si nakoupili svačinky a o půl osmé už začínali náš program – Včely a ti druzí. …text pokračuje


Expedice Babyka byla úspěšná

Přinášíme reportáž z naší expedice. Jde o cestu na Karasín, do míst, kde byl před 7 lety zasazen strom javor babyka. A to bychom nebyli ti správní ochránci, kdybychom se nezajímali, jak se našemu javoru daří. Byla i taková období, kdy jsme si s lítostí říkali, nedaří se mu, neroste, nesílí, má zlomený vrchol, je slabý… vydrží zimu? Avšak z páteční cesty, 9. června jsme velice potěšeni. Naše babyka roste, sílí, je plna energie a života. S velkou radostí jsme ji zbavili kopřiv a trávy, která ji dusila. …text pokračuje


Putování ke studánce

Letošní zima se nechtěla velmi dlouho vzdát své vlády, a tak se nám poprvé stalo, že jsme se k „naší“ studánce chystali nadvakrát.

Nejdříve si žáci 1. – 3. třídy plánovali svůj výšlap na pátek 12. 5., ale po vydatné ranní spršce se rozhodli svoji túru raději odložit. Tak si aspoň tento den ve škole o významu vody pro lidstvo povídali a nechyběl ani každoroční poslech skladby Bohuslava Martinů Otvírání studánek.

…text pokračuje


Rudické propadání

Víte, jak se pálilo dřevěné uhlí a jak vypadala pec na výrobu železa? Umíte poznat vápenec? Jedli jste někdy pomazánku ochucenou vlastnoručně na louce natrhanými bylinkami? Znáte metu jeskynní?

To všechno a ještě mnohem více se dozvěděli, vyzkoušeli a zažili sedmáci a osmáci na přírodovědné exkurzi. …text pokračuje