Události

Nový web

Chvíli nám to trvalo (pravda, o dost déle než jsme si původně mysleli – jenže, web jsme si dělali sami a čas během dne prostě nafukovací není), ale náš nový web je na světě.

Tyto „staré“ stránky tedy již od 1.1.2022 nejsou aktualizovány!

Poklud tedy chcete i nadále sledovat naši školu, všechny novinky a důležité informace hledejte na staronové adrese www.zsdr.cz.

Snad bude nový web místem, kam se rádi bude chodit dívat a naše práce tím dostane smysl. Děkujeme za trpělivost a přejeme ještě jednou klidný rok 2022. 🙃


Lyžařský výcvik 2015

ZdobiceJako každoročně připravujeme i letos pro naše žáky lyžařský výcvik. Ten je součástí školního vzdělávacího programu pro žáky 7. třídy, ale účastní se ho i děti z ostatních tříd druhého stupně. Výcvik probíhá na vlastních sjezdových lyžích nebo na snowboardech. Kurz se uskuteční 15.-20. února 2015 ve Zdobnici v Orlických horách. …text pokračuje


Zveme na koledování

betlem2014-pozvankaŽáci 1. stupně ve spolupráci se ZUŠ Bystřice n. P. letos opět připravují pásmo koled. Zazpívají a zahrají u živého betléma ve středu 17. 12. 2014 v 15.30 h. a srdečně zvou rodiče i všechny spoluobčany.


Přijímací řízení na střední školy 2015

Ve školním roce 2014/15 budou všichni žáci, kteří se budou hlásit na gymnázia a střední odborné školy Kraje Vysočina, skládat jednotné přijímací  testy. Ty budou prověřovat znalosti z českého jazyka a literatury a matematiky. V každé části zkoušky mohou uchazeči získat maximálně 50 bodů. Řádný termín testů je 15. duben 2015 pro čtyřleté studium a 16. duben pro šestileté a osmileté studium.

Seznam škol Kraje Vysočina, kde se budou konat jednotné přijímací testy. ( Žlutě je zvýrazněno šestileté a osmileté studium, tedy obory s termínem testů 16.4.2015, ostatní (nevyznačené) obory vzdělání jsou čtyřleté s termínem 15.4.2015). …text pokračuje


Slavnostní otevření Oranžové učebny

CMYKVe čtvrtek 18. září byla v naší škole za přítomnosti starostů okolních obcí, zástupců Nadace ČEZ, vedení školy a zástupců žáků slavnostně otevřena zrekonstruovaná učebna fyziky a chemie. V učebně je vše zcela nové – podlaha, nábytek, některé pomůcky, počítač, elektroinstalace v lavicích. Na to vše bylo třeba asi 350 tisíc Kč. Tyto nemalé prostředky poskytla v rámci projektu Oranžová učebna Nadace ČEZ (200.000 Kč), zbývající částku věnovaly obce Dolní Rožínka, Blažkov, Bukov, Horní Rožínka, Milasín, Moravecké Pavlovice, Rožná, Střítež, Zvole. …text pokračuje