Archiv pro Říjen, 2014

Máme „a witch´s hat“?

(Máme čarodějnický klobouk?)

Všechno začalo strašidelnou básničkou v učebnici angličtiny, která měla třeťákům přiblížit oslavy Halloweenu v anglicky mluvících zemích.

A big, fat spider,                         Velký tlustý pavouk,

A witch´s hat,                              čarodějnický klobouk,

A pumpkin face,                          obličej vyřezaný z dýně,

A vampire bat.                             vampír nosatýnetopýr.

A ghost, a monster,                    Duch, příšera,

Red and green.                            červená a zelená.

A happy, spooky                        Šťastný, strašidelný

Halloween!                                   Halloween!

…text pokračuje


Deváťáci v roli techniků

Ve dnech 30. a 31. října absolvovali deváťáci další část projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, který za finanční pomoci Evropského sociálního fondu a Kraje Vysočina připravila VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (dříve SOŠ technická).

Tématem byla tentokrát mechatronika a automatizace. …text pokračuje


Dopravní hřiště

Začnu-li od konce, hned se ozve: Bum, bum, bum… a pak ještě třináctkrát. To některým napjatým čtvrťákům a páťákům padají kameny ze srdce. Za svůj výkon mezi semafory a za dostatečný počet bodů v testu získávají „jako řidičák“. Toužili po něm všichni, všichni přece před pátkem 17.10. poctivě trénovali, ale štěstí se usmálo jen na ty méně nervózní  anebo zkrátka na ty, co lépe dávali pozor. …text pokračuje


Pavouci, svíčky a přání…

Netopýří lety, pavoučí barevné variace, husté silné pavučiny, svíčky a oranžově svítící, místy blikající dýně. A k tomu je slyšet z přítmí školní družiny ponurý lesní příběh z úst tamních žáků. …text pokračuje


Podzimníček ve školce

V uplynulém týdnu jsme s dětmi ve školce přivítali „PODZIMNÍČKA“.  V pondělí jsme se sešli s prvňáčky, abychom si společně zazpívali a zatancovali. Na programu byly písničky s podzimní tématikou, zpěv za doprovodu klavíru i houslí, hudební hádanky i tanec.
…text pokračuje


Přijímací řízení na střední školy 2015

Ve školním roce 2014/15 budou všichni žáci, kteří se budou hlásit na gymnázia a střední odborné školy Kraje Vysočina, skládat jednotné přijímací  testy. Ty budou prověřovat znalosti z českého jazyka a literatury a matematiky. V každé části zkoušky mohou uchazeči získat maximálně 50 bodů. Řádný termín testů je 15. duben 2015 pro čtyřleté studium a 16. duben pro šestileté a osmileté studium.

Seznam škol Kraje Vysočina, kde se budou konat jednotné přijímací testy. ( Žlutě je zvýrazněno šestileté a osmileté studium, tedy obory s termínem testů 16.4.2015, ostatní (nevyznačené) obory vzdělání jsou čtyřleté s termínem 15.4.2015). …text pokračuje


Katolické náboženství – informace

Výuka katolického náboženství v dalších dvou týdnech neproběhne. Další hodina náboženství se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu.


Zazimování stromu

20. října jsme se my, deváťáci, vydali zazimovat náš strom, javor babyka. Vyrazili jsme ranním autobusem do Bystřice, kde jsme měli hodinový rozchod. Potom jsme dojeli na rozcestí ke Karasínu. Tam jsme si dobře utáhli tkaničky, zapnuli bundy a vyrazili zdolávat dvoukilometrovou cestu. …text pokračuje