Archiv pro Červen, 2013

Ocenění úspěchů žáků

odměnyPřiblížil se závěr školního roku 2012/2013. Během celého tohoto roku se  žáci zapojovali do mimoškolní čínnosti, zúčastnili se mnoha soutěží, uměleckých vystoupení, olympiád, sportovních závodů. …text pokračuje


Loučení s deváťáky

IMG_0933Ve čtvrtek 27. června proběhlo v obřadní síni v Dolní Rožínce rozloučení s žáky 9.třídy, kteří ukončili povinnou školní docházku. Přejeme všem absolventům hodně úspěchů v dalším životě. …text pokračuje


Tajemný hrad s překvapením

Více či méně dochované hrady a zříceniny neustále přitahují naši pozornost, jelikož vždy poodhalí ze svého nitra nějaká svá tajemství, neboť stěny starobylých hradů byly svědky mnoha historických událostí.  Po každé návštěvě si vytváříme romantické představy o tom, jak se asi žilo v těchto dávných dobách.

…text pokračuje


Diskotéka pod záštitou deváťáků 2013

titulV pátek 21.6. deváťáci zorganizovali školní diskotéku pro svoje spolužáky ze 4. až 8. třídy. Děkujeme jim za možnost příjemně se pobavit. …text pokračuje


Koupaliště jako cíl a odměna

titulBylo, nebylo, velké horko, ba dost možná pekelné vedro. To se zkrátka jednoho dne (20.6.2013) čtvrťáci a páťáci  domluvili a vydali se strávit dopoledne procházkou na koupaliště v Rožné. Což o to, cestou tam je popoháněla chuť se svlažit a zablbnout si ve vodě (mimochodem voda byla výborná). …text pokračuje


Hravé děti ze školní družiny

titulDěti ze školní družiny na zámku ukončují školní rok spoustou soutěží. Děti baví hrát si, soutěžit, vyhrávat a získávat odměny. Soutěže venku na školní zahradě byly o hbitosti a umu zvířátek. Tak třeba velbloudi přenášeli polštářek na zádech, termiti lámali a skládali jednoruč špejle na kelímek, sloni sbírali kuličky bosou nohou. …text pokračuje


Afrika

titulI tentokrát jsme s žáky ZŠ vyrobili několik dárečků a pomůcek pro naše vzdálené kamarády do Afriky. Zkusili jsme i vystihnout jejich tváře, ozdoby a barvy žhnoucí Afriky. …text pokračuje


Nocování na zámku

PasováníMilí nocležníci,

před rokem jsem vás pozvala se svými loňskými žáky na společnou akci nocování na zámku, kde jste byli pasováni na žáky čtvrtého ročníku.  Tenkrát jste byli návštěvníky zámku právě vy, prohlíželi jste si třídy a ostatní zámecké prostory. …text pokračuje