Archiv pro Srpen, 2015

Zahájení školního roku 2015-16

Školní rok 2015/2016 bude zahájen v úterý 1. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby, aby si mohli zapsat rozvrh hodin.
Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 9 hodin.

Ve středu 2. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno po 5. hodině (ve 12.05 hod.), ve 2. a 3. třídě po 4. hodině (v 11.20 hod.). Organizace prvních školních dnů prvňáčků bude upřesněna na slavnostním zahájení, kde rodiče rovněž obdrží všechny potřebné informace. …text pokračuje


Organizace vyučování v 1. třídě

  • 1. 9. Slavnostní přivítání v 9 hodin v učebně 1. třídy.
  • 2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
  • 3. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
  • 4. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

…text pokračuje


Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz v úterý 1. září 2015. Provoz MŠ je od 6.30 do 15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.


Informace školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. září. Zápisní lístky si vyzvednou žáci u vychovatelek v úterý 1. září.

Provoz oddělení školní družiny pro žáky 1.-3. třídy v budově školy na sídlišti je od 6:45 hod., po vyučování od 11:20 hod. do 15 hod.

Oddělení pro žáky 4. a 5. třídy v budově školy na zámku je ráno v provozu od 7:15 hod., odpoledne do 14 hod.

Vnitřní řád školní družiny a směrnici o úplatě ve školní družině najdete v hlavním menu (Informace – Školní družina).


Výuka katolického náboženství

Výuka katolického náboženství bude zahájena ve čtvrtek 10. září ve 12.10 hod. (žáci 1.a 2. třídy) a ve 13.15 hod. (ostatní – budova 2. stupně). Podrobnosti k výuce náboženství sdělí pan farář.