V mateřské škole funguje 1 třída s celodenním provozem, věkově heterogenní.

Pokud počet dětí přesáhne maximální povolený počet, otevře se druhá třída. Obec reagovala na zvýšený počet dětí a vyčlenila finance na rozšíření sociálního zařízení tak, aby odpovídalo hygienickým podmínkám.

Při provozu jedné třídy pracují ve škole 2 pedagogické pracovnice na celý úvazek, střídají se na ranní a odpolední směně.

Provoz mateřské školy začíná v 6,30 hodin a končí v 15,00 hodin.

Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8,30 hodin, v jinou dobu po dohodě s učitelkou. Dítě předávají osobně učitelce do třídy.

Vyzvedávání dětí:

  • před obědem – dítě nesmí být přítomno v době podávání hlavního jídla pokud neobědvá
  • po obědě se děti vyzvedávají od 11,50 do 12,15 hodin:
  • po odpočinku  do 13,30 hodin
  • po svačině  od 13,45 hodin

Učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům, ostatním osobám pouze na základě písemného zmocnění.