Stejně jako každý rok před Vánocemi se před školou prvního stupně sešli žáci 1.–4. třídy u živého betléma.

Dopolední generálka se sice nesla spíše v duchu písničky Prší, prší, jen se leje, ale i tak se snažili naše děti a malí hudebníci ze ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem navodit vánoční atmosféru. Při odpoledním vystoupení se počasí malinko umoudřilo, a tak nic nebránilo všem přítomným divákům prožít pěkné předvánoční chvíle s českou koledou.

Všem rodičům a ostatním přihlížejícím, kteří dorazili v opravdu hojném počtu, děkujeme za potlesk a slova chvály.