11. října absolvovali žáci 1.-5. třídy preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství kraje Vysočina.

 
Žáci 1.-3. třídy si prohloubili znalosti v oblasti vlastního bezpečí v následujících oblastech:

  • Základní pravidla chování při setkání s cizími lidmi
  • Možnosti řešení kritických situací
  • Sám doma
  • Bezpečná ulice a dětské hřiště

Program pro žáky 4. a 5. třídy se soustředil na nástrahy a nebezpečí, která číhají na internetu:

  • Co je internet
  • Bezpečný internet
  • Problematika sociálních sítí
  • Komunikace s neznámými uživateli
  • Kyberšikana
  • Zneužití osobních údajů

Program přispěl k rozvoji občanských kompetencí žáků, zejména k výchově ke zodpovědnosti za svůj život a zdraví.