21. března je nejen první jarní den, ale také datum Světového dne Downova syndromu. S ním se pojí i Ponožkový den – symbolická podpora lidem postiženým touto nejobvyklejší vrozenou anomálií.

Páťáci naší školy se rozhodli tuto akci podpořit a o den dříve (20. 3. ve středu) vytvořili plakáty, s nimiž obešli všechny spolužáky a zaměstnance zámku. Vyzvali je, aby se dobrovolně přidali. Jedinou podmínkou bylo, přijít do školy v každé ponožce jiné a o velké přestávce se společně vyfotit.

Po této malé školní propagaci zůstali v očekávání, jak to celé dopadne.

21.3. se od rána v 5. třídě “ponožkovalo”. Vše začalo ve škole u šaten, kdy pan školník ve svých pletených teplých ponožkách kontroloval procházející. Akce vypadala velmi nadějně a možná bylo překvapením, kolik se objevilo různých druhů ponožek a kolik lidí se ráno usmívalo.

Páťáci se celé dopoledne zabývali nejen ponožkami, ale hlavně hledáním a studiem slov Downův syndrom, chromozóm, vrozená vada. Pomocí iPadů také vytvořili koláže z fotografií pořízených během dne a po skončení vyučování ještě mnozí diskutovali na obědě.

Celý den byl pro nás páťáky jiný, ale zážitků máme všichni dost: 63 zúčastněných; 126 různých krásných ponožek; 11,7 m dlouhý ponožkový provaz rozpadený na tři švihadla; 118 přeskoků přes ponožky; 21 párů a 40 lichých ponožek ležících v naší třídě a ještě jedno “legrační překvapení”, o kterém nemůžeme psát. 🙂