Rychlé koště, plný plyn, to je vždycky heslem tvým!

Ano, přesně tak.  Když se řekne Čarodějnice, tak to je velký svátek. To je den, na který si připravíme kostým, vyrobíme koště a těšíme se na úžasný let a veselý rej.

Žáci 3. a 4. třídy nenechali přípravy na poslední chvíli. Každý si předem vyrobil krásnou čarodějnici, aby si ji 30. 4. posadil na hranici a šup s ní, se zlobou a zimou pryč. Také čarodějnická havěť vznikala pod rukama šikovňáků. Případné lelkování se zaplnilo luštěním křížovek a bludištěm.

A pátek 30. 4. je tu. Nejprve mladé krásné čarodějnice a mladí svěží čarodějové vstoupili do čarodějnického doupěte staré vlídné ČáryMáry. Museli složit slib a přísahat, že se budou pečlivě učit a ctít tradice a pravidla v jeskyni. Poté se rozletěli po práci. Vařili lektvar lásky a mládí, létali na koštěti, krmili hada, zkusili si kouzelné čarování, skládali obraz Čáryfuka, četli z Lexikonu kouzel, …

Vše probíhalo hladce, žádná srážka košťat ani uštknutí hadem nehrozilo. Všichni mladí adepti mohli vstoupit do řad čarodějnic a získali čarodějnické vysvědčení. Jak jinak, než s tím nejlepším oceněním. ČáryMára si tak mohla spokojeně oddychnout a s úsměvem jí vlastním si řekla, přece jen ta škola stojí za to, výsledky se dostavily a zájem mládeže zůstal.

A ještě úplně něco závěrem. Víte, co čarodějnice vůbec nepotřebuje? Přece ŘIDIČÁK NA KOŠTĚ. Mávám a letím zase o kousek dál.