Vzhledem k epidemiologické situaci a dálkovému vzdělávání většiny žáků ve 2. pololetí bude hodnocení výsledků žáků této situaci přizpůsobeno.

 1. Žáci budou hodnoceni známkami.
 2. Při stanovení výsledné známky bude přihlíženo k následujícím skutečnostem:

    • výsledky žáka do uzavření školy (do jarních prázdnin)
    • výsledky žáka v květnu a červnu (týká se žáků 1. stupně, kteří nastoupili v květnu do školy)
    • známka za 1. pololetí
    • výsledky dálkové výuky – zejména se přihlédne k tomu, zda žák vypracovával úkoly, komunikoval s učitelem, pracoval s chybami, kterých se dopustil, snažil se je opravit. Tyto výsledky nebudou zásadním způsobem měnit známky žáka z jednotlivých předmětů. Pokud žák nepracoval, neodevzdával úkoly a nekomunikoval s učiteli, může dojít po důkladném zhodnocení důvodů neplnění úkolů k mírnému zhoršení výsledné známky (např. v případě, že známka podle výsledků žáka v době přítomnosti ve škole bude na rozhraní dvou známek, může dojít k posunu k lepší i horší známce právě podle plnění úkolů v dálkové výuce).