V úterý 17. září 2019 se konalo plenární zasedání Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. Předsedkyní spolku byla zvolena paní Jana Kuchařová, pokladníkem pan Ladislav Beneš. Paní Jana Kuchařová byla také zvolena do Školské rady jako zástupkyně rodičů.

Přítomní rodiče se dohodli, že v letošním roce zorganizují Kateřinskou zábavu, rozdělili si pořadatelskou službu na plese, hledání sponzorů atd.

Děkujeme všem aktivním rodičům za účast na zasedání a za chuť pomoci škole v hledání zdrojů financování akcí, které obohatí život dětí ve škole i mimo ní. Přivítáme spolupráci i dalších aktivních rodičů.

Děkujeme také paní Evě Joklové a paní Janě Vařejkové, které mnoho let vedly spolek a odvedly pro školu obrovské množství práce.

Projednány byly dále následující informace:

  • přítomní rodiče schválili výši příspěvku na 400 Kč na rodinu (vybírají třídní učitelé nejstarších žáků z rodiny do 25. října),
  • dále plenární zasedání schválilo, že všichni rodiče žáků si zakoupí buď 2 vstupenky na zábavu nebo poskytnou dar do tomboly,
  • plánované akce ( lyžařský a plavecký výcvik, kulturní pořady, výlety a exkurze).