začal masopustní rej.

Celý měsíc se na masopust děti těšily a připravovaly. Bylo potřeba vyrobit roztodivné masky a kostýmy, nacvičit masopustní písně i tance, zopakovat si role postav, bez nichž by se pravá masopustní veselice neobešla.

Pečlivé přípravy se vyplatily. Ve čtvrtek 8. února přišli za svými mladšími spolužáky čtvrťáci. Předvedli jim ukázku tradičního horáckého masopustu a potom už začal opravdový rej! Písničky, tance, veselý masopustní průvod, nechyběly ani tradiční koblížky.

A protože k masopustu vzájemné setkávání patří, užily si děti zbytek dopoledne při společných hrách a soutěžích. Děti se bavily a my dospělí jsme jenom žasli, jak si při plnění úkolů děti pomáhaly, jak se uměly dohodnout a připravit pro ostatní krátké masopustní vystoupení, jak dokázaly svoji práci prezentovat, jakou mají fantazii… No, napadlo by vás, jak si vytvoříte masku z povlečení, novin, rukavic, noční košile, šály, 4 kolíčků a 5 gumiček tak, abyste v ní mohli i tancovat? Naše děti to dokázaly hravě. Nevěříte? Prohlédněte si fotky.

Z ohlasů žáků 3. třídy:

Na masopust jsem měla masku prasete. Maska se vyrobí takto: 1. Nafoukne se balónek. 2. Namíchá se škrob. 3. Balónek se oblepí novinami. 4. Nechá se uschnout. 5. Balónek píchnem a vystříhnem oči. 6. Maska se nabarví a připevní gumička. 7. Přilepíme vystříhlé uši. (Nikolka)

Masopust 2018 byl pro mě moc směšnej. Protože jsem měla masku, přes kterou jsem vůbec neviděla. (Týna)

Masopust jsme slavili ve čtvrtek 8. února. Školou prošel průvod tvořený ze žáků 1.-4. třídy. Všichni jsme se pobavili a už se těšíme na další masopust. (Miloš)

Paní učitelka nám oznámila, že bude masopust. Tak jsme ve výtvarce nafoukli balónek a paní učitelka přichystala škrob a lepili jsme na balónek noviny. Potom jsme ho praskli. A už byl masopust a já jsem byla pejsek a můj nejlepší kamarád byl za prasátko. Moc jsme si to užili. (Natálka)

Šli jsme si pro masky. Pak jsme se seřadili a zpívali písničky. Šli jsme i do školky. Potom jsme si rozdali čísla od 1 – 8. Já jsem byl ve skupině 1. Měli jsme soutěže v masopustních básničkách. Pak jsme museli oblíct dva lidi ze skupiny. To jsme udělali. Dali jsme si koblížky, bylo to moc dobrý. Byl to dobrej den. Byl tam pan ředitel a paní učitelky. (Ládík)