Poznávání místa, kde žijeme, je hlavní myšlenka projektu Tady jsme doma, do kterého se pravidelně zapojují žáci prvního stupně. Letošní téma je ŠKOLA, a tak jsme se rozhodli začít nejdříve hledáním její historie.

Pátrali jsme v kronice obce a dočetli jsme se, že ji v roce 1845 založil hrabě Vilém Mitrovský. Také jsme hledali, zda byla škola vždycky v zámku nebo zda byla v jiném místě obce. Když nám začalo vše být jasné, nezbývalo nám než jít starou budovu poznat na vlastní oči. I když mnohé překvapilo, že stará škola je nynější budova obecního úřadu, přesto jsme se na její návštěvu těšili.

Vycházku jsme naplánovali na 19. října a vydali jsme se nejen do staré školy, ale chtěli jsme poznat i ostatní „hraběcí“ části obce, o kterých jsme se dočetli v kronice. Hlavní body naší cesty tedy byly: škola – rybník – park – Templ – Jalovčí.

Ve staré škole nás přivítala paní místostarostka Lenka Stará a provedla nás oběma patry budovy. Nahlédli jsme do opravdové kroniky obce (my jsme totiž hledali v její elektronické podobě), prohlédli jsme si restaurované obrazy ze zámku, obdivovali jsme dveře „lítačky“ a hlavně jsme se pořád ptali. Naplánovaný čas nám rychle uběhl a vyrazili jsme ke Svatému Jánovi, abychom si sochu uprostřed rybníka pořádně prohlédli.

Když jsme obešli rybník, došli jsme do zámeckého parku, kde jsme obdivovali barvy podzimu. Najednou jsme začali tušit, že se bude muset naše vycházka prodloužit. V parku jsme si dlouho užívali padajících listů,  tvořili frotáž kůry stromů, brouzdali se v javorových listech a čas tak rychle uběhl, že jsme se museli vrátit do školy na oběd, abychom stihli dát vylisovat nasbírané listy.

Vůbec jsme nestihli dojít do Templu a Jalovčí, proto jsme se na vycházku vydali druhý den znovu a v klidu jsme si užili všech dochovaných staveb v lesoparku. Hledali jsme i rybník a altánek, které jsou zakreslené pouze v mapě. Trochu jsme litovali, že nejsou po Templu popisky v místech, kde se nedochované stavby vyskytovaly.

Nakonec jsme se k vycházce vrátili ještě jednou, a to za týden, kdy jsme ve škole z vylisovaných listů vytvořili krásné podzimní javory.