V pátek 21. února se už od ranních hodin linula naší školou vůně smažených koblížků. Ptáte se proč? Protože vůně koblížků předznamenává masopust…

Školáci se na tento den připravovali již v hodinách pracovních činností, kde si vlastnoručně vyrobili masky. V masopustním průvodu jsme mohli potkat medvědy, šašky, opice, policajty, kominíky a vousáče.  Potom, co naše maškary zavítaly do školky, se jejich počet úctyhodně rozrostl o zajíčky, vodníky, slamáky, slony a kobylku. Na školní chodbě pak proběhla bujará veselice, při níž se všechny masky dostatečně vydováděly v tanečním kole. Poté nás děti ze školky opustily a my pokračovali v plnění různých netradičních úkolů. Ty se letos nesly v duchu našeho dlouhodobého projektu Tady jsme doma, který je letos zaměřen na řemesla.

Protože již předchozí den byl díky žákům 6. třídy naplněn spoustou informací o řemeslech, rozhodli jsme se v tomto úsilí pokračovat, a tak si školáci rozšířili svoje řemeslnické znalosti o tato povolání: tkadlena, provaznice, pradlena a švadlena. V následujících dílničkách si vyzkoušeli tkaní na tkalcovském stavu, splétání provázků z vlny, máchání a ždímání prádla v neckách, navlékání jehly a přišívání knoflíku.

Musíme říci, že některé žáky jednotlivé činnosti tak nadchly, že ani zvonění ukončující čtvrtou hodinu, a tím i náš letošní masopust, nedokázal odtrhnout od vyzkoušení si všech nabízených ukázek řemesel.