Sláva nazdar výletu…

S velkou netrpělivostí jsme od května sledovali, zda konečně letos budeme moci vyrazit na výlet.

Sláva!  4. června jsme se dozvěděli, že školní výlety byly povoleny.

Společně s kamarády z 1. třídy  jsme ve středu 9. června odjeli autobusem směr Brno – hala BONGO.

Od 9 hodin jsme si užívali skákání, klouzání, jízdy na koloběžce, šplhání – zkrátka 2 hodiny pohybu a radosti.

Nezapomněli jsme ovšem ani na nadité batůžky se svačinou, pitím a různými dobrůtkami.

Před polednem jsme se ještě zajeli podívat na Brněnskou přehradu, navštívili interaktivní parčík a dojedli poslední zásoby z batůžků.

A potom? No přece hurá domů!

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu – s chutí si po návratu do školky všichni zazpívali.