Dne 21.března 2016 proběhl souboj mezi 28 žáky – milovníky historie, kteří postoupili z okresního do krajského kola dějepisné olympiády. Bitva se odehrála v Pelhřimově a trvala 90 minut. Adéla Králová z 8. třídy vedla rovnocenný boj s rodem Lucemburků, ale v průběhu rytířského klání přišla zrada ze strany umělců a inteligence gotické doby. Naše bojovnice sice patřila k 27 poraženým, ale díky bohu ne popraveným. Z boje vyšla jako správný rytíř – se ctí. Ádi děkujeme za reprezentaci školy.