Od čtvrtku 11. června se uskuteční vyučování pro žáky 6.-9. třídy. Každá třída bude rozdělena do skupin do 15 žáků a každá skupina bude mít stanoven termín vyučování. Rozdělení tříd do skupin sdělí žákům třídní učitelé prostřednictvím systému Edupage.

Každý žák musí před vstupem do školy v 1. terminu (netýká se 9. třídy) odevzdat čestné prohlášení. Pokud má žák závažné důvody k neúčasti na vyučování, musí si rodič s třídním učitelem dohodnout náhradní způsob.

 

 

Vstup do školy bude povolen od 7.15 hod., uskuteční se 4 hodiny (žáci si donesou učebnice, pracovní sešity, sešity, psací potřeby do češtiny, matematiky a angličtiny), konec bude v 11.15 hod. Stravování nebude poskytováno. Každý žák musí mít k dispozici 2 vlastní roušky.

Termíny vyučování:

6. třída

11. 6. – 1. skupina (3 hodiny vyučování – čeština, matematika, angličtina, 1 hodina třídnická) – 8 žáků (1 oml.)

12. 6. – 2. skupina (3 hodiny vyučování – čeština, matematika, angličtina, 1 hodina třídnická) – 9 žáků

22. 6. – 1. skupina (odevzdání učebnic, objednávky sešitů a pracovních sešitů, odevzdání peněz na objednané sešity) 8 ž.

23. 6. – 2. skupina (odevzdání učebnic, objednávky sešitů a pracovních sešitů, odevzdání peněz na objednané sešity) 10 ž.

7. třída

15. 6. – 1. skupina (3 hodiny vyučování – čeština, matematika, angličtina, 1 hodina třídnická) – 7 žáků (1 oml.)

16. 6. – 2. skupina (3 hodiny vyučování – čeština, matematika, angličtina, 1 hodina třídnická) – 8 žáků

24. 6. – 1. skupina (odevzdání učebnic, objednávky sešitů a pracovních sešitů, odevzdání peněz na objednané sešity) 5 ž.

25. 6. – 2. skupina (odevzdání učebnic, objednávky sešitů a pracovních sešitů, odevzdání peněz na objednané sešity) 9 ž.

8. třída

17. 6. – 1. skupina (3 hodiny vyučování – čeština, matematika, angličtina, 1 hodina třídnická) – 7 žáků

19. 6. – 2. skupina (3 hodiny vyučování – čeština, matematika, angličtina, 1 hodina třídnická) – 9 žáků

26. 6. – 1. skupina (odevzdání učebnic, objednávky sešitů a pracovních sešitů, odevzdání peněz na objednané sešity)

29. 6. – 2. skupina (odevzdání učebnic, objednávky sešitů a pracovních sešitů, odevzdání peněz na objednané sešity)

9. třída

18. 6. – celá třída, odevzdání učebnic, fotografování (11 žáků)

26. 6. – celá třída, rozloučení v obřadní síni ve 12.00 hod.

Všechny třídy

30. 6. – 7.45-8.30 hod. – slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení