Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky, vlastní ručník, papírové kapesníky  a psací potřeby. Žádáme rodiče, aby své dítě vybavili ručníkem a dohlédli na jeho časté praní.

Po příchodu do školy 1. 9. proběhne antigenní testování žáků (další testování proběhne v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9.). Ve společných prostorách školy musí žáci nosit roušky. Testovat se nemusí žáci, kteří mají 2 týdny od ukončení očkování nebo kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění Covid (tyto skutečnosti musí žák doložit platným certifikátem nebo lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění).

Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 9.00 hodin. Žádáme rodiče, kteří se slavnosti zúčastní, aby vstupovali do budovy školy s respirátorem – škola je veřejná budova.  (Testování žáků proběhne ve čtvrtek 2. 9.)

Ve čtvrtek 2. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno po 5. hodině (ve 12.05 hod.), ve 2.-3. třídě po 5. hodině (v 12.55 hod.).

Školní družina zahájí práci ve středu 1. září.

Stravovat ve školní jídelně se mohou žáci  od  2. září. (Upozorňujeme rodiče, že žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně již minulý školní rok, mají podanou přihlášku ke stravování i pro letošní rok. Případné ukončení stravování je třeba projednat s vedoucí školní jídelny.)

Žádáme rodiče, aby dětem pořídili vhodné přezuvky (ne tenisky, botasky a obuv, která zanechává na podlaze černé šmouhy).

Učitelé budou ve škole přítomni již od středy 25. srpna, v případě potřeby je možno je kontaktovat v době od 10.00 hod. (zhruba do 10 hod. budou probíhat různé porady, školení atd.).

Třídní učitelé:

1. třída – PaedDr. Ivana Janoušová

2. třída – Mgr. Simona Špačková

3. třída –  PaedDr. Ivana Janoušová

4. třída – Mgr. Jitka Synková

5. třída – Mgr. Jitka Synková

6. třída – Mgr. Hana Punčochářová

7. třída – Mgr. Markéta Tomášková

8. třída – Mgr. Monika Šoustarová

9. třída – Mgr. Lenka Klimešová