Druhá květnová neděle patří již tradičně našim maminkám. Letos jsme se rozhodli popřát všem maminkám veřejně, v kulturním domě . O program jsme se podělili – žáci 1. – 3. třídy, družina z 1. stupně, družina ze zámku a děti ze školky.

Plakáty a pozvánky vytvořila paní učitelka Janoušová, o výzdobu se rozdělily paní vychovatelky z družiny a paní učitelky ze školky. Zpěv, recitování a tanec jsme přenechali dětem.

Ve čtvrtek 9. května odpoledne jsme zahajovali program před zcela zaplněným sálem. Úvodní slovo a blahopřání přítomným maminkám a babičkám přednesl ředitel školy Mgr. Makovský a pak už šlo vše ráz na ráz. V patnáctiminutových blocích se vystřídali všichni účinkující. Hodinový program byl pestrý, děti naprosto vzorné, publikum očividně spokojené.

V neděli 12. května už všichni mohli oslavovat svoje maminky v rodinném kruhu.