Tato organizace se ruší dne 13. října a nahrazuje se plnou distanční výukou ve všech třídách od středy 14. října.

Dle nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 bude v týdnu od 12.10 do 16.10. probíhat v SEDMÉ a DEVÁTÉ třídě vzdělávání formou distanční výuky. Žáci těchto dvou tříd mají pro tento týden stanovený speciální rozvrh, který se snaží zohlednit to, jakou formou se budou vzdělávat. Rozvrh je pro ně závazný a jejich účast na výuce se řídí podobnými pravidly, jako při prezenčním vzdělávání (kdy jsou přítomni ve škole). Nedodržení má potom stejné následky a řídí se školním řádem (viz předchozí příspěvky).

Veškerá výuka a komunikace mezi žáky (rodiči) a učiteli bude probíhat přes školní systém EduPage. Zde budou žáci plnit zadané úkoly, budou informováni o další plánované činnosti, bude jim na tomto místě sdělen i odkaz na připojení k online hodině…

Prosíme tedy hlavně žáky (ale samozřejmě i rodiče), aby sledovali své profily v EduPage a snažili se řídit pokyny, které tam obdrží. Ještě jednou připomínám, že výuka je POVINNÁ a případná neúčast musí být řádně omluvená.

Důležité!

Pokud má žák vymezen pro nějaký předmět v rozvrhu určitý čas, měl by se věnovat v tuto dobu určené práci právě do tohoto předmětu. Všechny úkoly a činnosti budou časově omezené, takže NEBUDE možné odeslat úkol např. ve 22:00, když měl žák hodinu do 11:15.

Rozvrhy platné pro distanční výuku:

Poznámka: Učitelé nebudou z nařízení vedení školy poskytovat informace (ani jinak reagovat na případné dotazy) ze svých soukromých účtů na sociálních sítích ani jinde. Pokud máte dotazy nebo se vyskytl nějaký problém, využijte EduPage, případně volejte na školní telefon!