Tato organizace se ruší dne 13. října a nahrazuje se plnou distanční výukou ve všech třídách od středy 14. října.

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

–        omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

V naší škole bude organizace následující:

  • v týdnu od 12. do 16. 10. bude prezenčně (ve škole) probíhat výuka žáků 6. a 8. třídy, žáci 7. a 9. třídy se budou vzdělávat distanční formou (doma),
  • v týdnu od 19. do 23. 10. bude prezenčně (ve škole) probíhat výuka žáků 7. a 9. třídy, žáci 6. a 8. třídy se budou vzdělávat distanční formou (doma).

Žáci 1. stupně, tj. 1.-5. třída, se budou vzdělávat prezenčně po oba týdny (omezení se jich netýká).

Školní družina bude po oba týdny v běžném provozu.

Mateřská škola bude po celou dobu v běžném provozu bez omezení.

Školní jídelna bude v provozu bez omezení, žáci se mohou za dotovanou cenu stravovat i při distanční formě výuky (viz dodatek Vnitřního řádu jídelny). V týdnu od 12. 10. do 16. 10. budou automaticky odhlášeny obědy žákům 7. a 9. třídy, v týdnu od 19. do 23. 10. budou automaticky odhlášeny obědy žákům 6. a 8. třídy. Pokud budou mít žáci s distanční formou výuky zájem o odběr obědů v jidlonosiči, dohodnou se s vedoucí školní jídelny.

Připomínám, že byl zveřejněn dodatek Řádu školy a Vnitřního řádu školní jídelny. Tyto dodatky upřesňují provoz a povinnosti žáků a zákonných zástupců v době mimořádných epidemiologických opatření.

Podrobnosti k distanční formě výuky budou žákům sděleny v pátek 9. října.

Na dobu od 26. 10. do 30. 10. jsou vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny.

Podrobnosti o opatření jsou na stránkách MŠMT