Aktualizace 16. 3.:

Upozorňujeme rodiče, že na ošetřovné má nárok jeden z rodičů dítěte do 10 let po dobu 9 dnů. Zatím probíhá schvalování novely zákona, včera večer zákon schválila poslanecká sněmovna, dnes 25. 3. od 14 hodin jej bude projednávat senát. Pokud senát zákon schválí, musí jej podepsat prezident. Potom teprve bude zákon platný.
Jakmile bude zákon účinný, bude škola vydávat potvrzení školy i pro dítě starší 10 let, které nedovršilo 13 let.

Senát dnes 25. 3. novelu schválil, po podpisu prezidentem zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (tj. vztahuje se na děti od 10 do 13 let, nevztahuje se na dítě, kterému je již 13 let). Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Od  26. 3. si rodič může potvrzení vyzvednout v kanceláři školy (tel. 775 561 737, E. Peňázová). Žádáme rodiče, aby si připravili rodné číslo dítěte.

Potvrzení Vám můžeme zaslat i elektronicky. Žádost zasílejte na e-mail makovsky@zsdr.cz. V žádosti uveďte jméno dítěte a u dětí z MŠ také rodné číslo.

Česká správa sociálního zabezpečení zprovoznila na svých stránkách chatovací automat, kde se rodič může dozvědět další informace k řešení své situace (www.cssz.cz)