Během měsíce června čekalo naše páťáky několikeré loučení, a to nejen s uplynulým školním rokem.

Nejdříve si 13. června pozvali rodiče, aby jim ukázali, že se z nich za 5 let školního života stali šikovní a vzdělaní mladí školáci. Při odpoledním setkání své rodiče provázeli jako zkušení učitelé, kteří jim dokázali vysvětlit i velmi obtížené úkoly.

Následovalo loučení s projektem Tady jsme doma – letošní téma Věci a lidé bylo završeno prací na vlastním modrotisku. Každý musel zvládnout návrh, realizaci pomocí tiskařské rezervy tak, aby si na závěr školního roku odnesl svůj vlastnoručně vyrobený modrotiskový polštářek.

V rámci školní družiny se rozloučili s Javorem Babyka na Karasíně a poslední rozloučení nachystali v soukromí třídy – nejdříve v ní strávili noc a nakonec (těsně před rozdáním vysvědčení) uspořádali malé písňové představení pro svoji paní učitelku třídní.

Nyní už jsou páťáci na prázdninách a hned po nich z nich budou žáci 2. stupně naší školy, proto jim do dalšího studia přeji hodně píle, snahy a neutuchající energie.