Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí dne 25. 5. v běžné provozní době.

Pokyny k zajištění hygieny:

  1. Při 1. vstupu do školy musí rodič předat učitelce čestné prohlášení, které je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud potvrzení nepředloží, nebude dítě vpuštěno do školy.
  2. Dítě musí být naprosto zdrávo, jinak nebude do školky vpuštěno (jde o součást čestného prohlášení).
  3. Po příchodu do školy se děti přezují v šatně. Rodič nebude vpuštěn do budovy, převlečení dítěte zajistí pedagog MŠ.
  4. Po opuštění šatny si pod dohledem pověřené osoby vydezinfikují děti ruce a odeberou se do třídy.
  5. Děti nemusí nosit roušky.

Rodiče se mohou dohodnout o zahájení docházky s učitelkami ve dnech 20.-22. 5. v době od 8.00 do 11.00 hod. nebo telefonicky. Ve škole si v tyto dny mohou vyzvednout formulář čestného prohlášení.

Žádám rodiče, aby si důkladně prostudovali pokyn MŠMT: