Počty přihlášených žáků k 18. 5. (počty žáků jsou uzavřeny, případné dodatečné zařazení nepřihlášeného žáka do skupiny lze od 18. 5. konzultovat s ředitelem školy):

Třída ve škole doma družina oběd % ve škole
1. 8 1 4 5 89
2.+3. 9 3 5 7 75
4. 8 7 4 3 53
5. 15 2 3 7 88
Celkem 40 13 16 22 75

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020 (není možné, aby rodič přihlásil dítě do skupiny dodatečně později).

1.-3. třída – budova na sídlišti

V pondělí 25. 5. musí před vstupem do školy předložit dítě čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Vstup do školy: 7.15-7.40 hod.

Výuka: 7.45-11.20 hod.

1. třída – vyučuje Mgr. Synková
2.+3. třída – vyučuje PaedDr. Janoušová

Oběd:

 • 11.20 hod. – 1. třída
 • 11.40 hod. – 2. a 3. třída

Odpolední blok – hry, vycházky do přírody.

Čas odchodu domů si dohodne rodič s třídní učitelkou nebo vychovatelkou.

 • 1. skupina – 1. třída – do 15 hod. – vychovatelka L. Pospíchalová
 • 2. skupina – 2.+3. třída do 15 hod. – vychovatelka R. Žáková

4. a 5. třída – budova na zámku

V pondělí 25. 5. musí před vstupem do školy předložit dítě čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Vstup do školy: 7.15-7.40 hod.

Výuka: 7.45-11.15 hod.

 • 4. třída – vyučuje Mgr. Špačková
 • 5. třída – vyučuje Mgr. Vetešníková, Mgr. Klimešová – matematika, Mgr. Tomášková (angličtina, vlastivěda)

Oběd

 • od 11.30 hod. 4. třída
 • od 12.00 hod. 5. třída

Odpolední blok  – od 11.20 hod. do 13.30 hod. – hry, vycházky do přírody

 • 1. skupina – 4. třída – Mgr. Punčochářová, Mgr. Chudoba
 • 2. skupina – 5. třída – Mgr. Vetešníková, Mgr. Tomášková

Pokyny k zajištění hygieny:

 1. Při 1. vstupu do školy se musí žák prokázat čestným prohlášením, které je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud potvrzení nepředloží, nebude vpuštěn do školy.
 2. Po příchodu do školy (bude umožněn od 7.15 hod.) se žáci přezují v šatně.
 3. Po opuštění šatny si pod dohledem pověřené osoby vydezinfikují ruce a odeberou se do třídy. Je zakázáno tvořit větší skupiny před školou, žáci musí udržovat odstup min. 1,5 m.
 4. Každý žák musí mít na jeden den alespoň 2 roušky a sáček na použité roušky.
 5. Každý žák musí sedět v samostatné lavici.
 6. Po dobu výuky řídí použití roušky vyučující. Mimo budovy se nošení roušek řídí aktuálním nařízením MZČR.
 7. Žáci si do třídy nosí vlastní ručník, ve třídě je tekuté mýdlo v dávkovači. Na WC jsou k dispozici papírové ručníky, tekuté mýdlo v dávkovači. Dezinfekci provádí v případě potřeby pedagog (dezinfekce je hořlavina a obsahuje alkohol).