Letos v netradičním čase – na konci léta – proběhla v naší škole tradiční akce Bystřicko čte dětem. Čtení probíhalo v mateřské škole, ve školní družině i ve třídách 1. stupně ZŠ.

MŠ – zelení – četli celý týden z knihy Petra Horáčka Nenažraná koza a z knihy Šárky Váchové Chaloupka na vršku.

MŠ – oranžoví – četli z knihy Zdeňka Adly Kouzelníkova zahrada.

Ve školní družině v budově na sídlišti četla dětem paní vychovatelka Lenka Pospíchalová v průběhu celého týdne z knihy Astrid Lindgrenové Lotta z Rošťácké uličky.

Dětem z 1. a 3. třídy četla paní učitelka po celý týden z knížky Františka Nepila Makový mužíček, ve 2. třídě četli knihu Eduarda Petišky Pohádkový dědeček a ve 4. a 5. třídě knihu Pavla Šruta Lichožrouti.

V pátek proběhlo setkání dětí z 1.-3. třídy. Společně si zazpívali a zatančili písničku Čížečku, čížečku a sdíleli vzájemně zážitky z přečtených knih. Setkali se také s autorem knihy Meďan a Koumen panem Josefem Benešem, který jim povyprávěl o tom, jak kniha vznikala, a také jim z ní kousek přečetl. Na závěr proběhla autogramiáda.

Děkujeme sponzorům akce:

  • Mikroregion Bystřicko
  • Kraj Vysočina
  • Obec Dolní Rožínka
  • eg.d
  • časopisy Sluníčko a Mateřídouška