Schůzka výboru spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka, z. s. se uskuteční v úterý dne 17. září od 14.30  hodin v budově školy na zámku.

Na konci loňského školního roku proběhla anketa o zachování  organizace – Rodiče a přátelé školy, z.s. Ti rodiče, kteří vyjádřili zájem o zachování spolku, obdrží osobní pozvánku na jednání výboru, které se uskuteční od 14.30 hod. Na schůzce výboru se rozhodne o pokračování nebo zániku spolku.

Od 15.00 hod. se pak uskuteční plenární zasedání rodičů žáků školy. Na programu bude volba zástupce rodičů do školské rady, v případě pokračování činnosti spolku schválení příspěvku na školní rok 2019-20, příprava Kateřinské zábavy, informace ze života školy  a další organizační záležitosti.