Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2021.

Forma zápisu

Zákonný zástupce předá vyplněnou žádost o přijetí včetně potvrzení lékaře o provedeném očkování učitelkám v mateřské škole 6. nebo 7. května kdykoliv v době od 6.30 hod. do 15.00 hod. Rodiče budou informováni o zařazení dětí do MŠ do 30 dnů po odevzdání přihlášky. Výsledek zápisu bude rovněž oznámen na internetových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí

  1. děti, které před začátkem školního roku 2021/22 dosáhnou nejméně třetího roku věku z Dolní Rožínky a ze spádových obcí ,
  2. děti, které před začátkem školního roku 2021/22 dosáhnou nejméně třetího roku věku a nejsou z Dolní Rožínky a spádových obcí,
  3. děti mladší 3 let z Dolní Rožínky a spádových obcí.

Žádost o přijetí:

Žádost o přijetí2021