K datu 4. 5. 2020 12.00 hod. obdržel ředitel 13 žádostí o přijetí, všem žádostem bylo vyhověno a byla vystavena rozhodnutí o přijetí. Ta budou rodičům předána po otevření škol.  Také byla přijata 2 žádosti o odklad povinné školní docházky, kterým bylo vyhověno.

Konečné výsledky:

 1. přijat/a
 2. přijat/a
 3. přijat/a
 4. přijat/a
 5. přijat/a
 6. přijat/a
 7. přijat/a
 8. přijat/a
 9. přijat/a
 10. přijat/a
 11. povolen odklad
 12. přijat/a
 13. přijat/a
 14. přijat/a
 15. povolen odklad

Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy

Dolní Rožínka 30. 4. 2020